Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaszarakoszula szarakoszula

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viamadadream madadream
6500 b410 370
Reposted fromrobaczek robaczek viabadblood badblood
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaempathetic empathetic
2275 a6f9 370
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoxygenium oxygenium
6573 f38a 370
Reposted fromczajnikq czajnikq vialilacwine lilacwine
1055 219d 370
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaters laters
2962 7bd9 370
Reposted fromlaters laters
3320 7de2 370
Reposted fromcalifornia-love california-love vialenka024 lenka024
2980 b5d5 370
Reposted fromlaters laters viadressuicide dressuicide
Reposted fromdobby dobby vianataliana nataliana
6159 f37f 370
Reposted fromdusix dusix viabanshe banshe
5396 098a 370
Reposted fromreycio reycio viamarlee marlee
4296 7cfb 370
Reposted fromsweetiekai sweetiekai viacalvados calvados
2847 7342 370
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
2775 352e 370
Reposted fromtosiaa tosiaa viamadadream madadream
8908 091f 370
Reposted fromstrzepy strzepy viairmelin irmelin
0174 b1b0 370
Reposted fromaletodelio aletodelio viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl