Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5576 fdab 370
Reposted fromdelgada delgada viaprettylitlleliar prettylitlleliar
6118 3f73 370
Reposted fromcalifornia-love california-love viamicarose micarose
9213 3e2f 370
Reposted bySsomethingpocalujmnievintagepicsdogsluciusleniwabulatoskalatteDzessikszyderaRekrut-KczekoladowysenamarusmyrlachowchowsofiasfubaerSsomethingxnothumanalallBloodEveapatiamatkaboskazuposkaseveraktimmoeCarridwenasparagusmycelinepannakiespleassuregajkamontakmolotovcupcakeinsanedreamerstrzepyolllexxiejethraSkydelanrayladontforgetmemiimisuchanuglysoundalliwantisyouschaafpocalujmniecamilleemielleflauschigMerelyGiftedlatheastrangerthankindnessmimi07gosialapilovegreenmanticoreamnisbecausefuckyouthatswhyBlackRaven13niemownigdykedavracreurePolindajethramacckainyourusalkadmiralarjusiurjasnaadarlingaynislajasylopathlaennahinmybetterworldkrolikfreskaaudacityofhugeiambabsidiedrunkDorin11satyrlaneangusiastylefuwikszrudoscisznurjoannnahappykokeshiwastelandcomplicated-ideapsychovioletinertetutusblackmambaOkruszekbagherastrangerthankindnessinsanelifedawnodawnotemuinsanelifeunknown6pannakliomisteriousshiver
7135 49ec 370
Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
7643 2b9d 370
Reposted fromgraysen graysen viadzony dzony
2835 e283 370
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viabakteryja bakteryja
6369 4d58 370
Reposted fromoutoflove outoflove viabakteryja bakteryja
0465 e0af 370
Reposted fromcalifornia-love california-love
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
3145 0cf9 370
Reposted fromlaters laters viapuella13 puella13
2904 e767 370
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viachudazupa chudazupa
7018 ec35 370
Reposted fromtaurotragus taurotragus vialaters laters
6488 4fec 370
Reposted fromtiredeveryday tiredeveryday viabanshe banshe
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapuremindx puremindx
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viazoi zoi
8916 b0fc 370
Reposted frommoubp moubp viablueberrynights blueberrynights
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl