Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 04 2019

2243 cf3f 370
0732 9bda 370
Reposted fromstolpstein stolpstein viawszystkodupa wszystkodupa
2245 d643 370
Reposted fromretro-girl retro-girl viabesomeoneelse besomeoneelse
6626 3fe2 370
Reposted frommartinini martinini viabesomeoneelse besomeoneelse
4760 bc77 370
Reposted fromspring-flow spring-flow viajustmine justmine
8573 5ecb 370
Reposted fromxawery xawery viaoverthinking overthinking
8702 be02 370
Reposted fromsoftboi softboi viaHanJiMun HanJiMun

October 03 2019

9911 81fd 370
Reposted byblotindTokyoMEWSuse-useless-mindpomoorpsychedelixpressanybetonfiurkakudlatyleimakidhereyesnieobecnoscexoticflowercmollkaschlechtwettersusijustonebulletRuda-ShutyhormezamalamarcelkaerrortryagainsolaceintheskyprettylitlleliarCaseinedrozdowhiteshadeofblackcocainebluesSilentForestMySecretGardenreeddpeppermikrokosmoslonelypassengerpetite-blanchepommykillthemwithsmileantibiakiteandra

October 02 2019

6229 0d34 370
Reposted fromambiente ambiente viairmelin irmelin
6293 8c8a 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu vialithiumowa lithiumowa
8122 3d7e 370
Reposted fromnyaako nyaako viaclementiines clementiines

September 29 2019

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viael-kaktus el-kaktus
4298 eec3 370
Reposted frommaliwa maliwa viairmelin irmelin

September 28 2019

Każda minuta życia, każde zdarzenie nauczyło mnie jednego: nie warto się ani przyzwyczajać, ani ufać.
— Matthew McConaughey
Reposted fromimpulsivee impulsivee vialithiumowa lithiumowa
9050 636b 370
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaszarakoszula szarakoszula
4691 81b8 370
Reposted fromolbaria olbaria viaszarakoszula szarakoszula
Już nie jestem przekonany czy dam radę.
— happysad (via volcanotears)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszarakoszula szarakoszula
8598 7c5a 370
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl